0
Winkelwagentje
Contact
The clean solution

Waterverbruik in de horeca

Waarom zuinig omgaan met water dubbel loont

Waterverbruik in de horeca

Wereldwijd neemt de beschikbaarheid van drink- en leidingwater zienderogen af, wat niet alleen een ecologische uitdaging is. Veeleer bepaalt de continu stijgende prijs van water in toenemende mate ook het economisch handelen van particuliere, zakelijke en industriële verbruikers. Lees in dit tweede deel van onze serie over water hoe in de horeca water kan worden bespaard. En daardoor zowel het milieu wordt ontzien als geld wordt bespaard.

De horeca kan het milieu beschermen door op een duurzamere manier gebruik te maken van de kostbare hulpbron water. En als het totale waterverbruik wordt verminderd, zijn de bedrijfskosten ook lager.

In hoeverre de waterschaarste, die in veel landen toeneemt, een mondiale ecologische uitdaging is, kunt u lezen in het artikel "De grondstof water: waarom wij behoedzaam met deze grondstof van het leven moeten omgaan".

De wereldwijd stijgende waterprijzen verhogen de druk om vooral ook vanuit economisch oogpunt te handelen. Daarom geven wij hierna enkele tips hoe in de horeca water bespaard kan worden.

Het waterverbruik moet worden verminderd
Altijd in het oog houden: waterverbruik op de watermeter

Het waterverbruik is wereldwijd sterk gestegen

Eerst een paar feiten: volgens de informatie van het World Water Development Report („Nature-based Solutions for Water“) van de Verenigde Naties (UN), is het waterverbruik wereldwijd in de laatste decennia ongeveer met één procent per jaar gestegen. Doorslaggevend hiervoor was vooral de enorme vraag vanuit de landbouw, de industrie en de openbare watervoorziening die volgens de VN in de toekomst nog verder zal toenemen. Afhankelijk van het land of het ontwikkelingsniveau en de economische prioriteit is de verdeling van het verbruik daarbij echter zeer verschillend.

Zo wordt bijvoorbeeld in Europa twee derde van het beschikbare water in de industrie en de landbouw gebruikt, terwijl in de Verenigde Staten alleen al de irrigatie van landbouwgebieden meer dan 80 procent uitmaakt. In grote delen van de wereld is het waterverbruik door particuliere huishoudens relatief gering. En ook openbare instellingen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen, universiteiten, scholen en kinderdagverblijven alsmede hotels, restaurants en de in betekenis toenemende catering belanden bij deze directe vergelijking op de laatste plaatsen. Desondanks kan en moet ook daar water worden bespaard. 

Hotelwezen: energie en water zijn kostenfactoren

Vanuit ecologisch en economisch oogpunt zou ook hier behoedzaam met de waardevolle grondstof moeten worden omgegaan. Zo wordt in luxe hotels per overnachting een veelvoud verbruikt van de in particuliere huishoudens per persoon gebruikelijke waterhoeveelheid (bron DEHOGA).

Zoals de voormalige reisorganisatie Thomas Cook en het duurzaamheidsinitiatief "Futouris" in hun project "Valuable Water", dat in 2014 werd gelanceerd, ontdekten, kan het waterverbruik in hotels met 20 tot 50 procent worden verminderd. Het feit dat sommige hotels al half zoveel water besparen, toont aan hoeveel potentieel er is in de hele industrie.

 

 

Het waterverbruik van hotels met 20 tot 50 procent verlagen

Duidelijk is in elk geval: naast het energieverbruik is het waterverbruik wereldwijd de belangrijkste kostenfactor. Niet alleen door de wereldwijde waterschaarste, maar ook omdat de kosten voor reiniging en behandeling van afvalwater steeds hoger worden en daardoor de prijzen opdrijven. Om al deze redenen zou de horeca beslist moeten omschakelen naar een milieuvriendelijke en kostenefficiënte omgang met water. Dat gaat onder meer als volgt.

5 tips om water te sparen!

1. Waterverbruik vaststellen

Wie iets wil verbeteren heeft vergelijkbare feitelijke gegevens nodig. Voordat u aan alle denkbare knoppen gaat draaien, moet u het huidige waterverbruik vaststellen en beoordelen - indien nodig door hierbij een vakman te raadplegen. Want alleen als succes en mislukking meetbaar zijn, kan doelgericht worden bijgesteld en geoptimaliseerd. Dat gaat slechts stapsgewijs. Breng hiervoor het nodige geduld op!

2. Medewerkers instrueren en gasten informeren

Waterbesparing is een gemeenschappelijke krachtsinspanning. Daarom moet u uw medewerkers bewust maken en doelgericht opleiden. Verder is het zinvol de gasten op niet opdringerige wijze (!) over eventuele vernieuwingen te informeren en hen aan te moedigen bij het gebruik van de sanitaire voorzieningen zuiniger met water om te gaan – positief PR-effect gegarandeerd.

Bespaar water met een professionele vaatwasmachine
Het energieverbruik van professionele vaatwasmachines is beduidend lager dan dat van vaatwassers voor huishoudelijk gebruik

3. Moderne techniek gebruiken

Geef de voorkeur aan professionele vaatwasmachines, want deze gebruiken beduidend minder water dan apparaten die voor huishoudelijk gebruik bedoeld zijn. Vooral bij een hoge wasfrequentie is het besparingspotentieel enorm

Ook toiletten met een spaarknop, urinoirspoelingen met foto-elektrische cel en waterloze urinoirs werken uiterst milieuvriendelijk en kostenbesparend.

Met perlators (straalregelaars, mousseurs, mengnozzles) kunt u de waterstroom van spoelbakken, wastafels en douches reduceren. Met elektronische kranen of voetschakelaars uitgeruste wastafels verbruiken eveneens minder water. Alles helpt.

4. Lekkages repareren

Lekkende kranen, defecte afdichtingen, lekkages van apparaten, leidingen en wastafels ... Wie dat allemaal gewoon maar laat 'lopen' riskeert onnodig veel waterverlies – en moet uiteindelijk behoorlijk veel meer betalen omdat per jaar al snel enkele honderden liters water worden verkwist. Hier geldt dus: op korte termijn geïnvesteerd, is op lange termijn bespaard!

5. Regenwater opvangen en grijs water gebruiken

Planten, bomen en tuinen zijn niet per se afhankelijk van de normale watervoorziening. Regenwater, dat u in tonnen of bassins kunt opvangen, is hier ook voor te gebruiken.

Ook toiletten kunnen hiermee worden gespoeld als hiervoor de infrastructuur voorhanden is. Bovendien kan een recyclinginstallatie voor grijs water een deel van de oplossing zijn: grijs water is licht verontreinigd afvalwater dat in gezuiverde vorm voor schoonmaakwerkzaamheden kan worden gebruikt, maar ook voor de tuin en toiletspoeling. 

Behoedzaam omgaan met de grondstof water is zinvol – zowel uit ecologisch als economisch gezichtspunt. Wilt u weten hoe u nog meer kunt besparen in uw restaurant of hotel? Tips en voorstellen vindt u in de bijdrage 'Hoe professioneel glasmanagement u helpt om tijd en geld te besparen'!

Watervat met regenwater
Regenwater opvangen en als gereinigd grijs water gebruiken voor de schoonmaak

SAMEN EEN STAP VOORUIT

Met duurzame oplossingen voor het wassen van herbruikbaar kunststof servies.

Weg met wegwerp, het is tijd voor herbruikbaar: van bekers tot flessen, van bakjes tot schaaltjes.

Meer informatie