0
Winkelwagentje
Contact
The clean solution

Privacybeleid van de MEIKO Group voor de omgang met sollicitaties 

Hartelijk dank voor uw bezoek aan onze website. De MEIKO Group waardeert uw interesse in een functie bij ons bedrijf.


Deze website wordt beheerd door
MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG
Englerstr. 3
D-77652 Offenburg
Duitsland


die verantwoordelijk is voor de website en zijn werking. Als u ons uw sollicitatie toestuurt, hetzij op papier en per post, hetzij elektronisch en per e-mail, stemt u in met de voorwaarden van ons privacybeleid en geeft u MEIKO Maschinenbau GmbH & Co. KG en alle bijbehorende bedrijven overal ter wereld toestemming om uw gegevens op te slaan en te verwerken, teneinde sollicitaties te verwerken, beschikbare functies in te vullen en nieuwe medewerkers te werven. De alinea's hieronder bevatten meer informatie over de verschillende doeleinden waarvoor we uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken (sollicitatie, goedkeuring van uw profiel en werving) en de diverse processen die hierbij gebruikt worden.

 1. Gebruik en bekendmaking van persoonlijke gegevens en definitie van doeleinde
  De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden binnen de Group uitsluitend verzameld, verwerkt en gebruikt om sollicitaties te verwerken en beschikbare vacatures in ons bedrijf op te vullen. Bij het opslaan en verwerken van uw persoonlijke gegevens gaan we hier overal ter wereld vertrouwelijk mee om, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van gegevensbescherming.
  De openstaande vacatures worden ingevuld in een samenwerking tussen de managers en medewerkers van de afdeling Human Resources die hiervoor verantwoordelijk zijn.
  Deze managers en medewerkers van de afdeling Human Resources kunnen in dienst zijn van verschillende bedrijven binnen de MEIKO Group, omdat er een overlap is tussen diverse ondersteunende diensten binnen de Group. Hierdoor kan het noodzakelijk zijn om uw persoonlijke gegevens binnen de MEIKO Group wereldwijd te versturen.
  De gegevens van uw profiel zullen alleen worden gedeeld met derden (bijv. dienstverleners), indien deze partijen betrokken zijn bij het lokale proces van het invullen van beschikbare vacatures. Dit wordt altijd vertrouwelijk en veilig gedaan. Deze dienstverleners worden zorgvuldig gekozen. Wij garanderen dat de relevante overeenkomsten ondertekend zijn en dat deze dienstverleners regelmatig worden gecontroleerd, zodat uw persoonlijke gegevens gegarandeerd vertrouwelijk en veilig worden behandeld. We maken uw gegevens alleen bekend aan overheidsinstanties als dit vereist is bij wet.
  Ons bedrijf heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen fraude, verlies, vernietiging, toegang door ongeoorloofde personen en ongeoorloofde openbaarmaking. Onze veiligheidsmaatregelen worden continu verbeterd en gecontroleerd in overeenstemming met de laatste stand der techniek.
  We kunnen verdere informatie over u verzamelen uit publiek toegankelijke bronnen teneinde kandidaten te selecteren om de beschikbare vacatures in te vullen. De bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming worden te allen tijde gevolgd.
 2. Sollicitatie naar een specifieke functie
  Als u solliciteert naar een functie binnen de MEIKO Group stemt u ermee in dat uw persoonlijke gegevens aan ons bedrijf bekend worden gemaakt. Het bedrijf mag ervan uitgaan dat uw gegevens correct en nauwkeurig zijn, en op waarheid berusten.
  U kunt exclusief solliciteren op een specifieke functie. Als u uw sollicitatie wilt beperken tot de gekozen functie, dient u dit overeenkomstig aan te geven op uw sollicitatie voordat u ons deze toezendt. Normaliter hoeft u hiervoor slechts het betreffende functienummer of de functietitel aan te geven. Als u dit doet, worden uw gegevens alleen ter beschikking gesteld aan de personen die verantwoordelijk zijn voor het invullen van deze specifieke functie.
 3. Open sollicitatie
  Als u ervoor kiest om een open sollicitatie te sturen die niet verbonden is aan een vacature voor een specifieke functie, behouden we ons het recht voor om deze sollicitatie in overweging te nemen voor een aanstelling op een willekeurige locatie binnen onze gehele Group. In dit geval nemen we echter van tevoren contact met u op om uw instemming te verkrijgen voor het doorsturen van uw gegevens. Uw gegevens/sollicitatiedocumenten worden niet doorgestuurd, voordat dat we uw instemming hebben verkregen.
  In dat geval bieden we u natuurlijk de verzekering dat gedurende dit gehele proces uw gegevens worden behandeld met alle benodigde zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving aangaande persoonsbescherming.
 4. Werving en selectie
  Indien u succesvol wordt geworven, worden uw sollicitatiegegevens overgenomen in de systemen voor personeelsbeheer van het betreffende bedrijf. Uw gegevens worden door dit bedrijf opgeslagen en verwerkt als personeelsgegevens in het betreffende systeem voor personeelsbeheer.
  Uw gegevens worden alleen overgedragen, opgeslagen en verwerkt in verband met vereiste activiteiten met betrekking tot uw arbeidsovereenkomst.
 5. Beëindigen van de sollicitatieprocedure
  U kunt uw sollicitatie op ieder moment intrekken door schriftelijk contact met ons op te nemen, als u geen interesse meer hebt in de functie. Uw sollicitatie wordt dan niet meer overwogen gedurende het resterende deel van de wervingsprocedure.
  Als de sollicitatieprocedure afgerond is of als u besluit om uw sollicitatie in te trekken, worden uw gegevens vernietigd of aan u geretourneerd in overeenstemming met de geldende statutaire bepalingen.
 6. Algemeen
  Onze Group houdt zich uit overtuiging aan de wet- en regelgeving aangaande gegevensbescherming. We willen sollicitanten daarom geruststellen dat we altijd de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en ons in de omgang met uw gegevens en documenten altijd houden aan de statutaire vereisten.

Ook interne personeelsleden vallen onder ons interne beleid voor gegevensbescherming.