0
Winkelwagentje
Contact
The clean solution

Instructies voor het reinigen van bedpannen

Het reinigingsproces stap voor stap uitgelegd

In bedpanspoelers worden zorghulpmiddelen geleegd, gereinigd, met damp gedesinfecteerd en hygiënisch veilig weer inzetbaar gemaakt – maar alleen bij juiste bediening en een doordacht reinigingsproces.

Het reinigingsproces voor bedpannen is weliswaar tot nu toe nog niet gedefinieerd, maar in samenwerking met Dr. Eva Fritz, biologe aan het Duitse Beratungzentrum für Hygiene (BZH - Adviescentrum voor Hygiëne), hebben wij een mogelijk procesverloop voor de afzonderlijke stadia ontwikkeld.

De afzonderlijke stappen kunnen er als volgt uitzien:

In deze video's tonen wij u stap voor stap, hoe u een bedpan na gebruik door een patiënt moet behandelen en waar eventueel fouten kunnen ontstaan. Meteen bekijken:

Stap 1: Bedpan wegzetten en aandacht voor de patiënt


Do's

 • Beste plaats voor opslag: een trolley, de vloer met een onderlegger, evt. de vuilnisbak (indien deze stabiel staat)
 • Als de bedpan verontreinigd is: opslagplaats daarna meteen met een doek desinfecteren.
 • Na het verzorgen van de patiënt: wegwerphandschoenen vervangen of handen desinfecteren.

Don'ts

 • Niet zo neerzetten dat iemand erover kan struikelen.
 • De bedpan heeft absoluut niets te zoeken in het bed van de patiënt, op zijn nachtkastje of op een stoel.

Stap 2: Volle bedpan transporteren


Do's

 • Het beste: in een hand met handschoen
 • Bij het verlaten van de patiëntenkamer: deurklink alleen met de andere, schone hand aanraken.

De deurklink maakt immers deel uit van de omgeving van de patiënt en geldt als belangrijk "infectieknooppunt". Daarom mag deze alleen met gedesinfecteerde handen of schone handschoenen worden aangeraakt.

Don'ts

 • De handen (schoon, niet schoon) wisselen.
 • Het transport onderbreken – een transport moet snel en met vaste stappen worden uitgevoerd.

Stap 3: Vuile spoelruimte betreden


Do's

 • De deur van de vuile spoelruimte eveneens uitsluitend met de schone hand openen.
 • Nog hygiënischer wordt het met deuren, die met een voetschakelaar kunnen worden geopend.

Stap 4: Bedpanspoeler openen


Do's

 • Alleen met de schone hand, omdat bij het uitnemen van de gedesinfecteerde zorghulpmiddelen de deur weer wordt aangeraakt. Alleen zo kan de infectieketen worden onderbroken.
 • Nog hygiënischer wordt het met reinigings- en desinfectieapparaten met automatische deuropening die met een voetschakelaar geopend worden, of door een hand voor een sensor te houden.

Stap 5: Bedpan in het apparaat plaatsen


Do's

 • Zorghulpmiddelen met handschoen en inhoud in het reinigings- en desinfectieapparaat plaatsen – d.w.z. volgens de instructies (sticker met afbeeldingen moet in de buurt van het apparaat zijn aangebracht) of volgens de weergave in de gebruiksaanwijzing.
 • Het deksel van de bedpan afzonderlijk in de daarvoor bedoelde positie aanbrengen.
 • Het apparaat leegt de bedpan als de deur dicht is.

Don'ts

 • De inhoud aanraken.
 • Bedpan en urinefles vooraf handmatig leegmaken. Noch in de machine noch in een toilet of afzonderlijke uitstortunit. Want door het spatten en de vrijkomende aërosolen neemt het besmettingsrisico toe.
 • Hulpmiddelen invoeren waarvoor het apparaat niet bedoeld is (luiers, tampons, bloemenvazen, dienbladen en dergelijke).

Stap 6: Apparaat starten


Do's

 • Het reinigings- en desinfectieapparaat wordt met de schone hand gesloten.
 • De programmaselectie is afhankelijk van het soort spoelgoed en de vervuilingsgraad.
 • De schone hand bedient tevens de startknop.
 • De vuile handschoen kan worden uitgetrokken en correct worden afgevoerd.
 • De afsluitende desinfectie van de handen is absoluut noodzakelijk.

Extra voorzichtigheid geboden! Bij patiënten met een Clostridium difficile-infectie (tegenwoordig Clostridioides difficile) is het niet voldoende om de handen enkel te desinfecteren. De sporen van deze schimmelinfectie kunnen vrijwel alleen mechanisch verwijderd worden. In dit geval is grondig handenwassen voor de desinfectie noodzakelijk!

Stap 7: Zorghulpmiddelen uitnemen


Do's

 • Na het reinigingsproces: deur openen, gereinigde en gedesinfecteerde zorghulpmiddelen uitnemen, deur weer sluiten – alles met de schone hand.
 • Nog hygiënischer wordt het met reinigings- en desinfectieapparaten met automatische deuropening die met een voetschakelaar geopend worden, of door een hand voor een sensor te houden.

De zorghulpmiddelen kunnen nu veilig worden aangeraakt en opnieuw worden gebruikt.

De juiste bediening van de apparaten en een reglementair gebruik verbeteren niet alleen de infectiepreventie, ze zorgen ook voor een langere levensduur van de machine. Als er iets onduidelijk is of u vragen heeft, aarzel dan niet om met MEIKO contact op te nemen.

En wat gebeurt er met verpleeghulpmiddelen zoals operatieschoenen of waskommen? Deze komen niet overeen met de definitie van de Wet inzake medische hulpmiddelen (MPG). Toch moeten deze gereinigd, gedesinfecteerd en gedeeltelijk zelfs steriel worden ingezet – enerzijds vanwege de veiligheid op het werk, anderzijds ook voor de veiligheid van de patiënt. Daarvoor is er de  TopClean 60 van MEIKO! Omdat gekozen kan worden tussen thermische en chemothermische desinfectie, kunnen ook temperatuurgevoelige arbeidsmiddelen zoals operatieschoenen hygiënisch worden gereinigd.