0
Winkelwagentje
Contact
The clean solution

Hilton Amsterdam

Duurzaam spoelen op Schiphol

‘Ze vormen een logistiek knooppunt waar vuil en schoon samenkomen’

Het is een overweldigend schouwspel. De vele verdiepingen golven in een spannend lijnenspel naar het glazen dak van het 42 meter hoge atrium. Bij de receptie en op de roltrappen is het een komen en gaan van toeristen en zakenlui. Maar minstens zo indrukwekkend is de bedrijvigheid achter de schermen. De back of house is het kloppend hart van het hotel. De spoelkeukens zijn hier een belangrijk onderdeel van. ‘Ze vormen een logistiek knooppunt waar vuil en schoon samenkomen’, schetst onze Sales manager Hans Nunnikhoven. ‘Een goede routing is dan ook van het grootste belang.’

Uitdagende logistiek
De routing was in handen van huisadviseur food & beverage van Hilton, 3Blue International. ‘In een hotel ontstaat op diverse momenten en op veel verschillende plaatsen vaat’, weet Bart Kerssen, eigenaar van 3Blue International. ‘De interne logistiek en de capaciteit zijn dan ook bepalende
punten bij het ontwerp van de keukens en het vaststellen van de technische specificaties.’ Al in 2010 werd het bedrijf door Schiphol Real Estate benaderd voor een haalbaarheidsstudie en een inschatting van het volume voor food & beverage. Na een lang en continu proces van ontwerpen, presenteren en bijschaven, volgde in 2013 de aanbesteding voor de volledige keukeninrichting. Een opdracht die in 2014 werd gegund aan grootkeukenspecialist Bouter uit Zoetermeer.


Imposante en ‘groene’ keukens
De opdracht kende voor Bouter veel mooie uitdagingen. De grootte van het project is er één van. ‘Hilton Amsterdam Airport Schiphol heeft momenteel de meest imposante keukens van Nederland’, vertelt de projectverantwoordelijke van Bouter. ‘Keukens die bovendien relatief zwaar worden belast. Daarnaast stelt Hilton Amsterdam Airport Schiphol als Green Key hotel natuurlijk hoge eisen aan duurzaamheid.’ Een andere ‘moeilijkheid’ was dat Bouter te maken had met veel verschillende partijen. 3Blue International, Schiphol Real Estate, de aannemer, Hilton Amsterdam Airport Schiphol… ‘Iedere partij focuste zich op andere punten en had andere prioriteiten. Maar samen met onze partner MEIKO hebben we alle eisen vertaald naar een mooie maatwerk oplossing!’

Duurzaam visitekaartje
Doorschuifmachines, korftransportmachines, sorteertafels… De spoelkeukens van Hilton Amsterdam Airport Schiphol zijn een mooi uithangbord voor MEIKO. In één van de keukens wordt hard gewerkt om de laatste ontbijtvaat te verwerken. ‘Naast het leveren van de apparatuur, zorgen we ook voor duidelijke instructies voor deze mensen die ermee werken. En na een paar weken komen we nog eens terug om bij te sturen als dat nodig is.’ Alle machines voldoen aan de geldende DIN-normeringen en duurzaamheidseisen. Een zo laag mogelijke uittreding van dampen, warmteterugwinning, waterbesparing… ‘Door warmteterugwinning kunnen we leidingwater voorverwarmen van 10 naar 47 graden. Dat scheelt energie. En zie je die zeven?’, wijst Hans op de korftransportmachine. ‘Die filteren het vuil eruit. Dit scheelt ongeveer de helft in waterverbruik ten opzichte van conventionele machines! Of we trots zijn op dit project?’ Met een glimlach: ‘Zeker. Het is een grote naam en een mooi visitekaartje voor MEIKO!’