Welcome to MEIKO.
Please select a country and click "confirm".
The clean solution

Privacy

Informatie over de inzet van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (Google). Google Analytics gebruikt cookies: tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en het mogelijk maken om uw gebruikmaking van de website te analyseren. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt aan een server van Google in de Verenigde Staten overgedragen en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruik om uw manier van gebruik van de website te evalueren, rapporten van de activiteiten op de website voor de webmasters samen te stellen en voor diensten die een relatie hebben tot het gebruik van deze website. Ook kan Google de informatie conform wanneer zij dit wettelijk verplicht zijn of wanneer andere partijen de gegevens in opdracht van Google verwerken, overdragen aan derden. Google zal onder geen beding uw IP-adres met andere gegevens van Google in verband brengen. De opslag van cookies kunt u verhinderen door de instellingen in uw webbrowser aan te passen. Wij willen u er echter op attenderen dat u mogelijkerwijs een aantal functies van deze website niet geheel kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de op bovenstaande wijze beschreven van verwerking van uw gebruiksgegevens door Google voor de eerder beschreven doeleinden.

In het geval van IP-anonimisering op deze website, wordt uw IP-adres binnen de Europese Unie en andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte eerst verkort.  Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de V.S. daar vervolgens verkort . In opdracht van de webmaster zal Google deze informatie gebruiken, om uw gebruikswijze van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteit samen te stellen en andere gegevens over diensten die zijn gekoppeld aan het  gebruik van de website en internet voor de webmaster inzichtelijk te maken.

Wij maken u erop attent, dat de code “anonymizeIp();” aan deze website is toegevoegd om een geanonimiseerde omgang met IP-adressen, ofwel IP-masking, te waarborgen. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser wordt doorgegeven wordt niet met andere door Google verzamelde gegevens in verband gebracht. De opslag van cookies kunt u verhinderen middels de instellingen in uw webbrowser. Wij willen u er echter op attenderen dat u mogelijkerwijs een aantal functies van deze website niet geheel kunt gebruiken.

Daarnaast kunt u de verkrijging van gegevens over uw websitegebruik en IP-adres middels een cookie en de verwerking van deze gegevens door Google tegengaan door onderstaande browserplugin te downloaden en te installeren.

Download browserplugin

Meer informatie over over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Ook kunt u de verkrijging van data door Google Analytics verhinderen door op de volgende link te klikken. Daarmee wordt er een opt-out-cookie op uw computer gezet, die verkrijging van data bij alle toekomstige bezoeken aan de website tegen gaat.

Deactiveer Google Analytics

Gebruik van de SalesViewer®-technologie 
Op deze website worden met de SalesViewer®-technologie van SalesViewer® GmbH gegevens verzameld en opgeslagen voor marketing-, marktonderzoek- en optimaliseringsdoeleinden.

Met deze gegevens kunnen geanonimiseerde gebruikersprofielen worden opgesteld. Hiervoor worden zogenoemde trackingscripts ingezet die dienen om bedrijfsgerelateerde gegevens te verzamelen. De met deze technologie verzamelde gegevens worden zonder de expliciete toestemming van de betrokkene niet gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren en persoonlijke gegevens van het geanonimiseerde profiel worden niet hiermee in verbinding gebracht.

Het verzamelen van de gegevens en de opslag ervan kan altijd met directe uitwerking voor de toekomst worden herroepen. Klik hiervoor op deze link https://www.salesviewer.com/opt-out om de registratie door SalesViewer® binnen deze website in de toekomst te verhinderen. Hiertoe wordt een opt-out-cookie voor deze website op uw apparaat opgeslagen. Als u de cookies bij deze browser wist, moet u opnieuw op deze link klikken.

Recht op informatie, verdere informatie

Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen we u op ieder moment uitleg en antwoord geven met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens. U hebt het recht op informatie over de gegevens die over u zijn opgeslagen, hun herkomst en ontvangers, en het doel van de gegevensverwerking. Voor informatie over opgeslagen gegevens, of als u vragen hebt die niet beantwoord worden in deze verklaring over gegevensbescherming, of als u meer informatie wilt, kunt u contact opnemen per e-mail via datenschutz@meiko.de.

 

Wijziging van deze bepalingen aangaande gegevensbescherming

Meiko GmbH behoudt zich het recht voor om deze veiligheids- en gegevensbeschermingsbepalingen te wijzigen, voor zover dit door technische ontwikkelingen noodzakelijk wordt. In dergelijke gevallen zullen we ook onze verklaringen over gegevensbescherming overeenkomstig aanpassen. Neem daarom altijd de meest recente versie van onze verklaring aangaande gegevensbescherming in acht.

Versie: 5 maart 2015